I løpet av 2017 ble 1719 fag-, kompetanse- og svenneprøver bestått i Sør-Trøndelag, og yrkesopplæringsnemnda kan hvert år dele ut en pris til en lærling som gjør seg ekstra bemerket med sin faglige dyktighet eller som har gjennomført fag-/svenneprøven på en særdeles dyktig måte. Mojtaba Rasouli fikk prisen årets lærling 2017.

Rasouli er fra Afghanistan og kom alene til Norge i 2009. Han bestemte seg for å bli bussjåfør, og har ifølge juryen jobbet hardt og målrettet for å nå målet sitt. Rasouli har vært yrkessjåfør­lærling i Boreal Buss, og etter avlagt fagprøve har han nå fått fast jobb i Boreal. Han mottok prisen av Kristine Svendsen fra yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag fylke.

Juryen trakk fram Rasoulis serviceinnstilling og stå på-vilje i begrunnelsen for tildelingen.

«På fagprøven hadde Mojtaba en presentasjon av lærebedriften som inneholdt eierstruktur, administrasjon, miljøprofil og alle typer produksjon og produksjonsområder, i tillegg til å beskrive sin egen plass i organisasjonen. Hvilke krav som stilles til fagarbeideren og ikke minst forventninger til service, regularitet, punktlighet og profesjonalitet innen faget hadde han også med.

Den andre dagen av fagprøven er en praktisk dag der kandidaten skal dokumentere sin kompetanse. Teknisk er Mojtaba på et høyt nivå. Han er grundig både i forberedelsen og gjennomføring av oppdraget og han utøver en høy grad av service og positiv adferd overfor kunder. I tillegg har han sikkerheten til seg selv, passasjerer og andre trafikanter øverst på prioriteringslisten.

Med høy grad av selvdisiplin og sterk stå på-vilje har årets lærling gjort det som skal til for å lykkes. Han har tatt skolegang på alvor og nådd de målene han har satt seg», heter det i juryens begrunnelse.