Rute 33 Molde - Vestens A-rute: Informasjon 09.03.21

MF Preikestolen melder om transport av farlig gods på avgang fra Molde 03:55 til Vestnes 09.03.21. Redusert kapasitet, max 12 personer.

Samband

  • Kinsarvik–Utne(1007)skyss.no

  • Kvanndal–Utne(1001)skyss.no

  • Skånevik–Matre–Utåker(1005)skyss.no

Trafikkmeldinger

    1001Kvanndal–Utne

    Rute 1001 Kvanndal-Utne: Farleg last 26.09.2022

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger