For å ivareta sikkerheten omdefineres umiddelbart passasjerkapasiteten på Nordlandsekspressene slik at en av de andre hovedredningsflåtene kan være reserveflåte.

Kapasiteten blir da 150 passasjerer inntil feilen er utbedret. Fartøyene har da 100 prosent reservekapasitet på redningsflåtene.

Boreal Sjø AS beklager ulempene dette medfører for våre reisende, og vil komme tilbake med informasjon når reduksjonen i passasjerkapasitet kan oppheves.