Boreal Sjø skal i denne kontrakten betjene en direkterute og en lokalrute.

Direkteruten skal trafikkeres av «Vannes», som er en pendelferge bygget i 2017. Fergen har kapasitet til 50 personbilenheter, og vil gå på biodiesel. «Vannes» vil på sikt bli erstattet av en nybygd el-ferge.

Lokalruten betjener flere lokale anløp i tillegg til Tjøtta og Forvik, og vil trafikkeres midlertidig av fergen «Tjøtta». Pendelfergen er bygget i 1989, og har kapasitet til 31 personbilenheter. På sikt vil «Tjøtta» erstattes av «Tomma».

«Vannes» starter i direkteruten fra Tjøtta 30. desember, mens lokalruten starter med «Tjøtta» 2. januar.

Boreal vil tilby selvbetjent restaurasjon i hele rutens åpningstid, og deler av året vil restaurasjonen være bemannet.

Rutetider finnes på hjemmesiden til Boreal eller på reisnordland.no

Det innføres mulighet for å betale for flere kjøretøy med samme AutoPASS-fergekort.

Boreal har tidligere drevet sambandet mellom Tjøtta og Forvik i 49 år. Kontrakten som starter opp nå, har en varighet på åtte år med mulighet for inntil to års forlengelse.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Nordland, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2700 medarbeidere.