Fra 1. september vil anløpene på Nesna, Onøy og Sleneset bli flyttet til fergeleiene. Ved disse anløpene vil det ikke være ekspeditør på kaien. Privatpersoner og bedrifter som skal sende gods med Helgelandspendelen til eller fra disse kaiene må sørge for følgende:

Avsender: Godset må være på plass på kaien i god tid før avgangstid. Dersom godset må løftes med kran, må godset være sikret på palle og plassert i lastesonen på kaien. Fraktbrev må være ferdig utfylt med informasjon om avsender/mottaker, vekt/volum og fakturaadresse. Fraktbrevet overleveres til mannskap. Fraktbrev kan kjøpes hos lokal ekspeditør eller på bokhandel. I en overgangsfase vil det bli akseptert at godset leveres med et ustandardisert følgebrev såfremt det inneholder påkrevd informasjon som nevnt i dette avsnitt. Det er også mulig å laste ned et forenklet fraktbrev ved å følge lenken nedenfor.

Mottaker: Gods må avhentes på kaien når fartøyet ankommer. Dersom oppgitt mottaker ikke befinner seg på kaien, vil godset returneres til avsendersted.

Øvrige kaier i sambandet vil anløpes med ekspeditør inntil videre.

I samarbeid med Nordland fylkeskommune er ruteproduksjonen utvidet til å starte på Selvær på morgen og avslutte samme sted på kveld frem til 31.10.2020.

Vi viser til Reisnordland.no for oppdatert rutetabell.

Boreal vil fortsatt etterstrebe god service og kvalitet i forbindelse med frakt av gods på Helgelandspendelen.