Privatpersoner og bedrifter som skal sende gods med Helgelandspendelen til eller fra disse kaiene må sørge for følgende:

Avsender: Godset må være på plass på kaien i god tid før avgangstid. Dersom godset må løftes med kran, må godset være sikret på palle og plassert i lastesonen på kaien. Fraktbrev må være ferdig utfylt med informasjon om avsender/mottaker, vekt/volum og fakturaadresse. Fraktbrevet overleveres til mannskap. Fraktbrev kan kjøpes hos lokal ekspeditør eller på bokhandel. I en overgangsfase vil det bli akseptert at godset leveres med et ustandardisert følgebrev såfremt det inneholder påkrevd informasjon som nevnt i dette avsnitt. Det er også mulig å laste ned et forenklet fraktbrev ved å følge lenken nedenfor.

Mottaker: Gods må avhentes på kaien når fartøyet ankommer. Dersom oppgitt mottaker ikke befinner seg på kaien, vil godset returneres til avsendersted.

Øvrige kaier i sambandet vil anløpes med ekspeditør inntil videre.

I samarbeid med Nordland fylkeskommune er ruteproduksjonen utvidet til å starte på Selvær på morgen og avslutte samme sted på kveld frem til 31.10.2020.

Vi viser til Reisnordland.no for oppdatert rutetabell.

Boreal vil fortsatt etterstrebe god service og kvalitet i forbindelse med frakt av gods på Helgelandspendelen.