Den nye kontrakten har oppstart 25. mars 2018 og har en varighet på 8 år, med mulighet for ytterligere 2 års forlengelse.

- Vi er glade for å få fornyet tillit, og ser fram til et videre samarbeid med Nordland fylkeskommune. Videreføring av kontrakten innebærer også stabilitet for våre dyktige medarbeidere, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Buss AS.

Kontrakten omfatter 29 busser for rutekjøring, og utgjør 1,2 millioner rutekilometer. Kontrakten har en verdi på over 400 millioner kroner dersom opsjonsårene utøves.

Boreal har i dag bussdrift i Lofoten, Vesterålen, Andøya og nordre Salten i Nordland fylke.