Driftsresultatet ble 83 millioner kroner som er ca samme nivå som 2014, noe som skyldes økte avskrivninger i samband med en stor fornying av flåten.  Boreal har i 2014-2015 investert i 12 nye ferger og hurtigbåter til en samlet verdi på 1,2 milliarder.  I tillegg er det under bygging ytterligere 6 båter til nærmere 400 millioner kroner til levering i 2016-2017. I tillegg har selskapet investert i ca 80 nye busser til en verdi av ca 120 millioner kroner.

Boreal Transport Norge er ett av de ledende norske selskapene innen kollektiv transport i Norge med virksomhet over hele landet innen buss, båt og bane.  Konsernet har hovedkontor i Stavanger.

Regnskapet reflekterer stabil drift med dyktige medarbeidere og satsning på kompetanse og lokalkunnskap.  Boreal Transport har en nullvisjon som innebærer at man skal jobbe for en virksomhet uten skader på mennesker, materiell og miljø.  Den store investeringen i nye båter og busser representerer også et stort fokus på satsning i ny og mer miljøvennlig flåte.  Dette betyr sikring av gode og trygge arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. 

 

NØKKELTALL (hele tusen kr)

2015

2014

Omsetning

2.882.783

2.537.463

EBITDA

267.780

237.637

Driftsresultat

82.518

84.550

 

Ansatte: 2.500

I drift: 970 busser, 37 båter, 6 trikker.

Kvalitet og miljø: Konsernet er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert