Dette er resultatet av et imponerende arbeid fra mange av våre dyktige medarbeidere, som har jobbet hardt over lang tid for å sikre en vellykket oppstart. Vi er glade for å kunne melde at det meste har fungert svært bra så langt. En stor takk til alle som har bidratt!

Vi vil også rette en stor takk til vår oppdragsgiver Agder kollektivtrafikk for et fantastisk samarbeid hittil.

Kontrakten omfatter rundt 170 nye busser, hvor over 90 prosent av kjøringen vil være elektrisk. Kontrakten har en varighet på åtte år med mulighet for opsjon på to år.

Boreal Buss drifter fra før av busstjenester i Kristiansands-området. Den nye kontrakten omfatter bussdrift og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad.

Vi ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet og bidra til en grønnere fremtid!