Vauban er en langsiktig investor som er opptatt av videreutvikling og vekst for Boreal.

Vauban er et selskap tilknyttet Natixis Investment Managers, og har en langsiktig strategi for bærekraftige infrastrukturinvesteringer. Vauban forvalter rundt €6 milliarder og har investert i over 60 selskaper innen mobilitet, energiomstilling og sosial og digital infrastruktur på tvers av 10 forskjellige områder, inkludert Oslofjord Varme, som er en ledende leverandør av fjernvarme og fjernkjøling i Oslo-regionen.

Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke i en periode med et intensivt byggeprogram. Konsernet fortsetter arbeidet med det grønne skiftet med full kraft, og har for tiden 10 utslippsfrie fartøy og 55 utslippsfrie busser under bygging. Vauban skal bidra til at vi kan ta nye løft og nå vår ambisjon om videre vekst innen mobilitetssektoren. Vi vil samtidig understreke at den nye eieren vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø.

Boreals struktur, ledelse og organisasjon vil forbli uendret.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.

Kjetil Førsvoll, konsernleder