Pilotprosjekt

Boreal Transport har arbeidet helt siden 2012 med å finne fram til de best egnede elbussene for norske forhold.

- Vi ønsker å tilegne oss mest mulig kompetanse og erfaring på elektriske busser, og vi håper at andre kan dra nytte av jobben vi gjør, sier konsernleder i Boreal Transport, Kjetil Førsvoll.

Formålet er å teste ut rekkevidde og driftsstabilitet for elektrisk drevne busser i rutekjøring.  Det er viktig å få registrert feil og mangler i testperioden fremover, alt fra tekniske utfordringer til hvordan kunder opplever reisen. Dette skal loggføres og analyseres.

 

Kjetil Førsvoll takker samarbeidspartnere under elbuss-markering i Stavanger tirsdag 7. april 2015.
Kjetil Førsvoll takker samarbeidspartnere under elbuss-markering i Stavanger tirsdag 7. april 2015.

Samarbeid

Boreal Transport har fått innvilget støtte til pilotprosjektet fra Enova, og har fått med seg Kolumbus og Lyse som partnere i prosjektet. Det er Boreal som er operatør for bussdriften i Sør-Rogaland.

- Vi synes det er bra at noen går foran. Det er viktig for oss å gi støtte til prosjekter som kan øke andelen kollektivreiser i landet, og å bidra til en kollektivtrafikk med null-utslipp, understreket Petter Hersleth i Enova.

Også Kolumbus-direktør Odd Aksland, Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe, og Lyses Eirik Gundegjerde uttrykte begeistring for prosjektet.

Flere miljøvennlige busser

Boreal har i dag én hybridbuss og 35 naturgassbusser i drift i Stavanger. Med utgangspunkt i ønsket om mest mulig miljøvennlig kollektivtrafikk i byene, har Boreal i flere år hatt gassdrevne busser som har betydelig lavere utslipp enn tradisjonelle dieselmotorer.

- Utprøvingen av elektriske busser er et ledd i et målrettet arbeid for å gjøre bussflåten vår mer miljøvennlig, samtidig som den skal være driftssikker nok til å gi passasjerene et stabilt og sikkert tilbud, sier Førsvoll.

 

Tekniske data for de nye elbussene:

•             Lengde: 12 meter

•             Passasjerkapasitet: 80

•             Sitteplasser: 35

•             Batterikapasitet: 249 kWh

•             Rekkevidde fulladet batteri vinter: ca 170 km

•             Rekkevidde fulladet batteri sommer: ca 250 km

•             Produsent: Ebusco