Boreal Transport Norge er ett av de ledende norske selskapene innen kollektivtransport i Norge, med virksomhet over hele landet innen buss, båt og bane. Konsernet har hovedkontor i Stavanger.

Regnskapet reflekterer stabile, langsiktige kontrakter og dyktige medarbeidere med kompetanse og lokalkunnskap.  Det er også et resultat av særlig fokus på sikkerhet på sjøbasert virksomhet. Dette betyr sikring av gode og trygge arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. Selskapet har det siste året sikret nye langsiktige kontrakter både på sjø og landsiden i Finnmark. 

Det er i de senere årene investert mye i ny og mer miljøvennlig flåte både på buss og sjøsiden. Til ferge- og hurtigbåt kontraktene i Finnmark har selskapet kontrahert 7 nybygg, alle ved verft i Norge, på tilsammen over en halv milliarder kroner. Med dette har selskapet den nyeste flåten i landet med en gjennomsnittsalder på 14 år.

  

Fakta
Nøkkeltall (hele tusen kr) 2014 2013
Omsetning 2.537.463 2.189.685
EBITDA 237.637 158.186
Driftsresultat 84.550 48.916

 

Om Boreal Transport 

  • Ansatte: 2500
  • I drift: 920 busser, 34 båter og 9 trikker. 
  • Kvalitet og miljø: Konsernet er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.