Transaksjonen forventes gjennomført i april/mai 2018.

EOIIF er en langsiktig investor som vil fokusere på videreutvikling og vekst av Boreal.

Boreal er et ledende nasjonalt selskap innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane.

Selskapets struktur, ledelse og organisasjon vil forbli uendret.

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke, dette er viktig for konsernets ambisjon om videre vekst innen infrastruktur. Vi vil samtidig understreke at de nye eierne vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

– Vi er svært positive til eierskiftet. Dette vil sikre kontinuitet og trygge arbeidsplasser, sier konserntillitsvalgt Roger Haagensen.

Boreal Holding AS

Boreal Holding AS har som formål å investere i og utvikle virksomhet innen mobilitet.

Selskapet eier Boreal Norge AS, som gjennom sine datterselskaper Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS, Boreal Buss AS og Boreal Travel AS opererer buss, båt og bane i hele landet, i tillegg til 15 eiendomsselskaper.  Boreal har med sine 2 300 medarbeidere en omsetning på NOK 2,7 milliarder.

Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund PL

EOIIF fokuserer på infrastrukturinvesteringer i Europa, Nord-Amerika og Asia-Stillehavsområdet, særlig innen transport, telekommunikasjon og fornybar energi. Fondets størrelse er inntil USD 1 milliard.