Tromsø - Lysnes - Tennskjær - Vikran

Troms - Hurtigbåt

  • Tromsø - Lysnes - Tennskjær - Vikran(19-4)

  • Tromsø - Skjervøy(19-3)

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon05 798 (ekstrakostnader vil påløpe) / 910 05 798 (nytt 8-sifret nummer vil erstatte dagens 5-sifrede og 8-sifrede nummer i løpet av kort tid)

Besøksadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 Stavanger