Dette er bare en test, den blir kun sendt ut internt mellom CoreTrek og Boreal