Rute 520 Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord informasjon

Rute 520 Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord, viser til Snelandia sine reiseråd på nettsiden. https://snelandia.no/Article/VisArtikkel/6506 Alle reisende bes sette seg inn i denne informasjon.

Trafikkmeldinger

  510Øksfjord - Tverrfjord

  RUTE 510 ØKSFJORD-TVERRFJORD: INNSTILLING 28.03.20

  500Øksfjord - Hasvik

  RUTE 500 ØKSFJORD-HASVIK: INNSTILLING 28.03.20

  520Sør-Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfjord

  RUTE 520 ØKSFJORD-BERGSFJORD-SØR-TVERRFJORD: INNSTILLING 28.03.20

  510Øksfjord - Tverrfjord

  RUTE 510 ØKSFJORD-TVERRFJORD: INNSTILLING 28.03.20

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger