Rute 497 Abelnes–Andabeløy - informasjon

Rute 497 Abelnes–Andabeløy: M/F Hidrasund er tilbake i rute, avgang fra Abelnes kl 1345. 11.10.21

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger