Rute 496 Launes–Kvellandstrand: informasjon 07.05.22

Rute 496 Launes–Kvellandstrand: Tunge kjøretøy over 7,5 tonn stiller seg opp til høyre for oppstillingsfelt 2 i Kvellandstrand og på Launes for å oppnå effektiv lasting. Gjelder inntill videre.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger