Rute 469: Launes - Kvellandstrand. Informasjon

Rute 496 Launes- Kvellastrand. Grunnet tekniske problem på kaianlegget, vil det bli en del forsinkelser i sambandet med første tur 04.07.2024 kl 09:55 fra Launes og utover dagen. Vi vil komme med oppdatering når problemet er løst.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger