Rute 330 VargsundXpressen fartøybytte

Rute 330 VargsundXpressen Avgang fra Hammerfest kl 1640 den 04.12.17 vil bli med MS Melkøy. MS Melkøy vil inntil videre trafikkere ruten, dette vil medføre noe forsinkelse, men vi oppfordrer våre reisende å møte til oppsatt avgangstidspunkt.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 Stavanger