Rute 23 - Langevåg - Ålesund - Informasjon om ruteendring

F.o.m. mandag 27. april 2020 vil Langevågruten gå tilbake til avganger hver halvtime på hverdager(normalt rutetilbud). På lørdager vil ruten fortsatt være innstilt. Oppdatert rutetabell vil bli publisert på www.frammr.no.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger