Rute 23-755 NEX2 Bodø-Steigen-Svolvær - Fartøybytte

Rute 23-755 NEX 2 Bodø- Steigen - Svolvær Avgang fra Bodø kl. 18.00 i dag tirsdag 23 juli blir betjent av Jernøy. Jernøy vil trafikkere ruten inntil videre. Fartøyet kan nåes på telefon 917 03500

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger