Rute 23-731 NEX 1 Bodø-Sandnessjøen - Info

Rute 23-731 NEX 1 Bodø-Sandnessjøen - Info MS Regine Normann melder om at det tas forbehold fremover på samtlige anløp av Indre Kvarøy. Årsaken er anleggsvirksomhet i nær tilknytning til hurtigbåtkaien. Dette vil særlig gjelde ved vindretning fra øst til sør-vest. Forbeholdet gjelder fra idag onsdag 20 januar og til ny beskjed er gitt.

Trafikkmeldinger

    18-181Sandnessjøen - Dønna - Løkta fra 1.2.2021

    Rute 18-181 Sandnessjøen - Dønna - Løkta: Informasjon

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger