RUTE 181-71 SØVIK - AUSTBØ - HERØY - BRASØY A-RUTEN: INFORMASJON FARTØYBYTTE 18.02.19.

MF Vannes trafikkerer A-ruten inntil videre. De har telefon 906 86 775.

Trafikkmeldinger

    23-731NEX 1 Bodø-Sandnessjøen fra 01.03.2019

    NEX 1, rute 23-731, fredag 22.mars

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger