Rute 18-172 Sandnessjøen-Herøysteder-Vega informasjon

Trafikksvarsling på samband 18-172 Sandnessjøen-Herøysteder-Gardsøya Fra og med 1. april 2021 kan trafikkvarsling for sambandet 18-172 Sandnessjøen-Herøysteder-Gardsøya mottas via app, sms eller e-post hos Torghatten Trafikkselskap AS. Du finner informasjon om trafikkvarsling hos TTS her: Trafikkvarsling - Torghatten trafikkselskap (tts.no)

Trafikkmeldinger

  18-181Sandnessjøen - Dønna - Løkta fra 1.2.2021

  Rute 18-181 Sandnessjøen - Dønna - Løkta : Informasjon

  18-336Nesna - Nesnaøyene fra 1.2.2021

  Rute 18-336 Nesna - Nesnaøyene: Skyssbåt

  18-336Nesna - Nesnaøyene fra 1.2.2021

  18--336 NESNA-NESNAØYENE

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger