Rute 18-162 Tjøtta-Forvik: MF Alsten i lokalruten.

Grunnet årlig verkstedopphold på MF Tjøtta, trafikkeres lokalruten i ovennevnte samband av MF Alsten.Tlf. 482 46 647. Verkstedoppholdet er beregnet til ca. 2 uker.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger