Rute 1148 Langevåg-Ålesund. Alternativ rute.

Rute 1148 Langevåg-Ålesund. På grunn av nødvendig vedlikehold på hurtigbåtkaien ved Ålesund rutebilstasjon vil det utføres alternativ rute Langevåg – Skateflua. Se Hastestenger hurtigbåtkaia i Ålesund på grunn av skade - FRAM (frammr.no) for mer informasjon.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger