RUTE 1023 MEKJARVIK-KVITSØY: INFORMASJON BILLETTERING

Fra og med fredag 12.06.20 vil det være mulig for billettkjøp om bord på fergen med alle billettsystem utenom kontant. Det oppfordres fortsatt med online billettkjøp.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger