Rute 1023 Mekjarvik - Kvitsøy, Informasjon

Rute 1023 Mekjarvik - Kvitsøy, viser til Kolumbus sine reiseråd på nettsiden. https://www.kolumbus.no/aktuelt/reiserad-for-kollektivtrafikken/ Alle reisende bes sette seg inn i denne informasjon.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger