RUTE 1005 SKÅNEVIK-MATRE-UTÅKER: INFORMASJON OM BILLETTERING

For å avgrense spredning av koronaviruset er det innført stopp av manuell billettering på våre ferjer. Billettering som kan gjennomføres uten at det er kontakt mellom billettør og kunde, skal likevel opprettholdes. Dette vil gjelde inntil 22. mars.

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger