Trafikkmeldinger

  18-171Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy fra 1.2.2020

  Rute 18-171 Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy: Fartøybytte B-ruten

  18-335Levang - Nesna fra 1.2.2020

  Rute 18-335 Levang - Nesna: Informasjon 18.09.2020.

  18-191Helgelandspendelen

  Rute 18-191 Helgelandspendelen - Fartøybytte / kansellering av anløp

  23-755 NEX 2 Bodø-Steigen-Svolvær fra 01.03.2019

  Rute 23-755 NEX 2- Bodø- Steigen - Svolvær - Værforbehold om anløp

  18-172Sandnessjøen - Herøysteder - Vega

  Rute 18-172 Sandnessjøen - Herøysteder - Vega- Fartøybytte

  18-191Helgelandspendelen

  Rute 18-191 Helgelandspendelen - kansellering av anløp

  18-172Sandnessjøen - Herøysteder - Vega

  Rute 18-172 Sandnessjøen-Herøysteder-Vega- Informasjon

  18-172Sandnessjøen - Herøysteder - Vega

  Rute 18-172 Sandnessjøen - Herøysteder - Vega - Fartøybytte

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger