Du har mulighet til å ta med kjæledyr på reisen i alle våre samband, men det er ikke tillatt å ta med kjæledyret inn i salongen. Dette for å hensynta allergikere og medpassasjerer.

Kjæledyret skal under reisen plasseres på bildekk, lasterom eller annet tilpasset rom. Dersom du ikke har eget bur, er det mulig å låne bur plassert på fastsatt sted ombord. Fartøyene har inntil to bur for utlån på reisen. Det kan oppstå plassmangel, så ta med eget bur om du er usikker.

På de fleste av våre fartøy skal passasjerer oppholde seg i salongen under overfarten, mens utvendig dekk og bildekk ikke er tilgjengelig for passasjerer under overfarten.

Det er mannskapet som til enhver tid vurderer om, og hvor mange, dyr som tillates om bord.

Ved henvendelse til mannskap om bord kan du få tilgang på rent vann til ditt kjæledyr.

Reisende med dyr i bilen må sørge for at det er tilstrekkelig ventilering / kjølig nok for dyrets velferd. Det er eier av kjæledyret som har ansvar for kjæledyret under overfarten, og som på forhånd må avgjøre om dyret er skikket til å gjennomføre reise iht. ovennevnte.

Ta kontakt direkte med mannskap om bord for spørsmål knyttet til plassering av kjæledyr under overfarten. 

Spesielt om nyttehunder

Nyttehunder og tjenestehunder kan medbringes i de områdene hvor passasjerer ordinært har adgang. 

Med nyttehund menes førerhund eller servicehund, som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer, eller for person med fysisk funksjonsnedsettelse. Tjenestehund er sporhunder som tilhører politiet, militæret eller tollvesenet, trent opp til å finne eksplosiver, narkotika eller være med i redningsaksjoner.

Du som medbringer servicehund, kan bli avkrevd legitimasjon for hunden.