Kollektivselskapet AtB AS har ansvar for den offentlige busstrafikken i Trøndelag.

Boreal kjører buss i Trøndelag på kontrakt med fylket.

Bussene kjører i to ruteområder:

Ruteområde 1

Rutegående kollektivtrafikk sør for Trondheim og øst for Orkanger i kommunene; Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal og Oppdal.

Ruteområde 2

Rutegående kollektivtrafikk øst-vest i Trøndelag, gjennom Trondheim i kommunene; Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Selbu, Tydal, samt rutegående kollektivtrafikk kryssende fylkesgrensen til Møre og Romsdal til Aure.

Vi har også lokalkjøring og skoleskyss i Agdenes, Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal.

 

Informasjon om rutetider

Ring 02820 eller gå inn på atb.no dersom du lurer på noe angående rutetider.