RUTE 18-344 - STOKKVÅGEN-ONØY-SLENESET-LOVUND - INFORMASJON ANLØP AV ONØY

RUTE 18-344 - STOKKVÅGEN-ONØY-SLENESET-LOVUND - INFORMASJON Søndag 30.05.2021 : MF Husøy vil ved ruteavgang kl. 1745 fra Stokkvågen gjøre et ekstraanløp av Onøy. Trafikk til Træna vil ha prioritet, men ledig kapasitet vil fylles opp med trafikk til Onøy. Mandag 31.05.2021: MF Husøy vil anløpe Onøy ca. kl. 0815 for trafikk til Stokkvågen.

Nordland - Hurtigbåt

Nordland - Ferge

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger