Trysilekspressen vil ved oppstart ha to daglige avganger fredag og søndag og én avgang mandag.

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått mulighet til å starte opp Trysilekspressen igjen. Perioden etter utbruddet av Covid19 har vært svært krevende for transportbransjen, og vi er glade for den velviljen og det engasjementet Trysil kommune har vist for å få ruten startet opp igjen. Nå håper vi de reisende tar godt imot tilbudet slik at vi kan fortsette å opprettholde ruten, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel. 

Traseen blir som tidligere: Trysil Turistsenter, Trysil busstasjon, Kjernemoen, Elverum skysstasjon, Terningmoen vest, Oslo lufthavn og Oslo bussterminal. 

Boreal Travel følger situasjonen fortløpende og dersom tilbudet blir tatt godt imot av de reisende, vil tilbudet kunne utvides. Oppdatert ruteplan finnes alltid på www.nor-way.no.

– For innbyggere og besøkende i Trysil har det vært et savn at et ekspresstilbud til Oslo ikke har vært tilgjengelig. Vi har i de siste dagene hatt en svært positiv dialog med Boreal Travel som opererer ruten og er veldig glad for at vi har kunnet bidratt for å få busstilbudet tilbake i trafikk, sier Trysil-ordfører Erik Sletten.

En trygg reise

Med bakgrunn i situasjonen rundt korona-viruset, har Boreal Travel gjennomført en rekke tiltak for å gjøre reisen så trygg som mulig.

– Sikkerheten til våre kunder og medarbeidere er svært viktig for oss, og vi ønsker at alle skal føle seg trygge når de reiser med oss. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og følger Helsedirektoratets veileder for smittevern i kollektivtransport, sier Askeland.

Som et ledd i tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset har Boreal Travel innført følgende tiltak i bussene:

  • Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for passasjerer
  • Alle kontaktoverflater i bussene desinfiseres jevnlig, flere ganger til dagen
  • De to fremste seteradene bak sjåføren sperres for passasjerer
  • Fremdøren holdes lukket, passasjerene skal bruke bakerste inngang på bussen
  • Kontantbetaling om bord er stoppet, av hensyn både til passasjerer og sjåfører
  • Passasjerene oppfordres til å sitte spredt i bussen

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.