– Boreal har tidligere drevet sambandet mellom Tjøtta og Forvik i 49 år, så vi kjenner fergeforbindelsen veldig godt, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kontrakten Boreal Sjø og Nordland fylkeskommune har signert, har oppstart 1. januar 2020, og en varighet på åtte år med mulighet for inntil to års forlengelse.

– Boreal drifter fra før av en rekke ruter i Nordland, både på hurtigbåt, ferge og buss. Vi ser nå fram til et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune også om denne kontrakten, sier Førsvoll.

Betydelig reduksjon i utslipp

Det ble stilt minimumskrav til miljøbelastning i anbudskonkurransen, noe som medfører at direkteruten vil driftes på en kombinasjon av elektrisitet og diesel (hybrid-drift).

– Kontrakten vil medføre en betydelig reduksjon i utslipp av NOx og CO2. Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Vi ser fram til å være med på å bidra i arbeidet med det grønne skiftet i Nordland, sier Førsvoll.

Direkte- og lokalrute

Sambandet Tjøtta–Forvik er en del av fylkesvei 17, også kalt Kystriksveien.  Sambandet forbinder kommunene Vevelstad og Alstahaug.

Boreal Sjø skal i denne kontrakten betjene en direkterute og en lokalrute. Direkteruten har et krav om at fergen skal kunne ta 60 personbilenheter, men i en overgangsfase vil det være mulighet til å benytte en ferge som tar 50 personbilenheter. Lokalruten betjener flere lokale anløp i tillegg til Tjøtta og Forvik, og vil bli betjent av en ferge som tar minimum 25 personbilenheter.