«Petter Dass» er en pendelferge bygget i 1997. Fartøyet innehar passasjersertifikat i fartsområde 3, er 69,5 meter langt og har kapasitet til 50 personbilenheter og 299 passasjerer.

«Petter Dass» er universelt utformet og har vært brukt i flere samband langs kysten med god regularitet. Blant annet har fergen tidligere vært i drift i Rogaland, både i Tau-sambandet og Jøsenfjord-sambandet. «Preikestolen» vil foreløpig benyttes som reserveferge for sambandet, og skal etter hvert på verksted for noen oppgraderinger.

Lauvvik–Oanes-sambandet ble innstilt blant annet som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset. Sambandet starter nå opp igjen med samme høye frekvens som før, men vil inntil videre ha en åpningstid fra 06.00 til 18.15 på hverdager og 09.00 til 18.15 i helger.

– Vi følger situasjonen tett, og vil justere rutetabellen etter hvert som betingelsene endrer seg, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har et sterkt ønske om å satse på Lauvvik–Oanes-sambandet, og har helt siden oppstarten hatt en ambisjon om å elektrifisere sambandet og gjøre det utslippsfritt

– Dette har vi også jobbet med i parallell med at sambandet har vært stengt, og det er et arbeid som fortsatt pågår for fullt. Boreal er tildelt midler fra Enova til elektrifiseringen, og målet er å gjøre Lauvvik–Oanes til en grønn inngangsport til Ryfylke, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.