Reiselivssegmentet er sterkt påvirket av betydelig redusert aktivitet. På tross av dette er omsetningen for Boreal konsernet i 2020 på 3,2 milliarder kroner, noe som er på linje med 2019, mens EBITDA på 419 millioner utgjør en økning i forhold til 2019 på 7 prosent. Driftsresultatet ble i 2020 på 68 millioner kroner.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Konsernet har hovedkontor i Stavanger.

– Boreal har med sine 2.700 medarbeidere en solid posisjon med hensyn til fremtidig vekst og utvikling. Totalt har konsernet 11 batterielektriske ferger under bygging til kontrakter i Nordland, Møre og Romsdal, Agder og Oslo, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har det siste året startet opp nye kontrakter innen både buss og båt, herunder kontrakt på buss i Bodø-området og ferge i Vestland på Kinsarvik–Utne, Kvanndal–Utne og Skånevik–Matre–Utåker.

– 2020 har vært et utfordrende år for alle, og kontinuerlige tiltak for å beskytte medarbeidere og passasjerer mot koronasmitte har blitt en del av hverdagen. På tross av pandemien leverer Boreal solide tall. Konsernet kommer styrket ut av 2020 og står godt rustet for nye oppgaver i 2021, sier Førsvoll.

NØKKELTALL (hele tusen kr)

2020

2019

Omsetning

3.160.812

3.204.152

EBITDA

418.579

392.328

Driftsresultat

68.260

76.313

Ansatte: 2.700

I drift: 873 busser, 51 båter (excl. 11 under levering), 6 trikker

Kvalitet og miljø: Konsernet er ISO 9001-, IMO- og ISO 14001-sertifisert