Det ble ikke observert flammer, men CO2-anlegget ble rutinemessig utløst manuelt fra bro og nødetatene ble varslet. Fartøyet tok seg til kai i Harstad for egen maskin. Passasjerene ble effektivt evakuert og fartøyet gjennomgått av røykdykkere fra brannvesenet. Boreals mannskaper har ivaretatt alle prosedyrer for slike hendelser.

Det har ikke vært brann i fartøyet. Foreløpige undersøkelser viser at røykutviklingen var oljedamp og eksos som følge av et motorhavari.

Ett besetningsmedlem skal ha pustet inn litt røyk, og ble fraktet til legevakt. Utover dette skal det ikke være snakk om skader på passasjerer eller mannskap.

Hendelsen medførte at avgangen fra Harstad kl. 13:00 ble innstilt. Normal ruteoperasjon ble gjenopptatt fra kl. 17:00 fra Harstad og kl. 16:15 fra Tromsø.