Det ble kjørt to turer fra skipet til Tromsø lufthavn med henholdsvis 13 og 15 passasjerer om bord. Boreal var på dette tidspunktet ikke informert om smitten blant besetningsmedlemmene på «Roald Amundsen».

Sikkerhet kommer alltid først i Boreal, og vår sjåfør har fulgt våre prosedyrer for smittevern:

  • Bussen ble rengjort med desinfiserende væske på typiske gripeflater for passasjerene i forkant av og etter hver tur
  • Sjåfør har hele tiden holdt god avstand til passasjerene, uten fysisk berøring
  • Sjåfør har håndtert bagasje, ca. én koffert per passasjer. Sjåfør brukte da hansker, og spritet hendene i etterkant
  • Pumpeflaske med håndsprit er utplassert ved hver inngangsdør i bussen