MS Godøy er den første i rekken av Boreals i alt fem nye hurtigbåter som skal trafikkere samband i Møre og Romsdal med oppstart 1. januar 2017.

MS Godøy er en 35 meter lang katamaran med plass til 296 personer. Den er universelt utformet og det er lagt vekt på lavt utslipp og energieffektivt forbruk.

Det beste for miljøet

Fartøyet er det første av to som skal leveres av Oma Baatbyggeri AS for drift av hurtigrutesamband i Møre og Romsdal.

- Fartøyet er bygget i tett samarbeid med verftet for å finne de beste løsningene innenfor dagens teknologi til det beste for miljøet, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Sjø AS.

Det har resultert i tekniske løsninger som lavenergiutstyr om bord, vektoptimalisering og de mest miljøvennlige motorene i markedet. Totalt sett har Boreal sammen med Oma bygget den mest miljøvennlige hurtigbåten i aluminium.

Velger norske verft

Boreal ønsker først og fremst å velge norske verft ved bygging av nye fartøy. De norske verftene er konkurransedyktige på pris og kvaliteten er god, noe som bidrar til å opprettholde og styrke viktige arbeidsplasser langs kysten.

- Vi har god erfaring med å jobbe med Oma Baatbyggeri – de er pålitelige og gir oss forutsigbarhet. Det bidrar til at vi sammen med vår oppdragsgiver kan skape et godt tilbud til det beste for alle reisende, sier Førsvoll.

Kontrakten har en varighet på åtte år, og med oppstart 1. januar 2017. Det er også muligheter for opsjon på to år. MS Godøy er profilert i henhold til oppdragsgivers merkevare FRAM.

Fra før har Boreal betydelig virksomhet både på sjø- og landsiden i fylkene nord for Møre og Romsdal. Med drift av fire hurtigbåtruter på Mørekysten styrker Boreal sin posisjon som en av de viktigste leverandørene av kollektive transporttjenester.

Dåpen finner sted på Nattrutekaien foran Stord Maritime Museum.