Innfasing til elektrisk drift fortsetter i Molde–Vestnes-sambandet, noe som har medført omkjøring via Hollingsholm på natt denne uken. Første del av testkjøringen av nybygget «Tomrefjord» avsluttes lørdag morgen, noe som medfører at fergene vil gå som normalt mellom Molde–Vestnes fra og med lørdag 15. januar, klokken 06:05. Det gjenstår en runde med testkjøring med «Tomrefjord», og vi kommer tilbake med informasjon om nøyaktig tidspunkt for dette. Etter planen skal fartøyet være over på elektrisk drift innen utgangen av februar.

«Tomrefjord» er det andre nybygget som fases inn på elektrisk drift i sambandet. «Malmefjord» er allerede faset inn, og er nå på 100 prosent elektrisk drift. Ytterligere et nybygg, «Vestrefjord», skal innfases på elektrisk drift etter at det er levert fra verft.

Arbeidet med ombygging av «Karlsøyfjord» til elektrisk drift er i gang, og etter planen skal det være ren el-drift i sambandet fra sommeren 2022.