Fredag 25. oktober ble «Regine Normann» av sikkerhetsmessige årsaker tatt ut av drift etter en hendelse der alle de fire vannjetene på fartøyet koblet ut. De fire vannjetene er separate fremdriftssystemer, men når samtlige kobler ut, mister fartøyet både framdrift og styring. Da det ikke kunne utelukkes at tilsvarende kunne skje på søsterskipet «Elsa Laula Renberg», ble også dette fartøyet lagt til kai.

– Sikkerheten kommer alltid først for Boreal, og vi så det som helt nødvendig å ta de to fartøyene ut av drift, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

Boreal varslet Sjøfartsdirektoratet, som deretter ga pålegg om utbedring. Etter at fartøyene ble tatt ut av drift, har Boreal Sjø jobbet i samråd med Nordland fylkeskommune og andre involverte aktører for å gjennomgå fartøyene.

– Alle har jobbet på spreng med å kartlegge årsaken til hendelsen. Våre mannskaper er veldig fornøyde med samarbeidet med de ulike involverte og at alle har tenkt på sikkerheten til passasjerene, besetningen, miljø og materiell. Dette har ført til at de har bidratt stort til forbedring av systemene. Vi er nå svært glade, og mannskapet ser fram til å ta fartøyene i bruk igjen. Vi beklager ulempene hendelsen har medført for våre passasjerer, sier Mathisen.

Det er konkludert med at årsaken til hendelsen dreide seg om et feilsignal. Undersøkelsen konkluderte også med at slikt feilsignal kunne fremprovoseres på nytt. Dette er nå utbedret samt testet. Hvis ev. liknende signal allikevel skulle oppstå etter utbedringen, vil fartøyet nå fortsatt ivareta fremdrift og styring.

Både «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» er tilbake i drift nå.