Boreal måtte innstille Lauvvik–Oanes-sambandet som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset. 

Norge står nå midt oppe i den tredje smittebølgen. Myndighetene er bekymret for utviklingen med rekordhøye smittetall, særlig i lys av ny kunnskap om økt risiko for alvorlig forløp og høyere risiko for sykehusinnleggelser med den engelske varianten av viruset. 

På grunn av smittesituasjonen innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak, som trer i kraft torsdag 25. mars. Tiltakene innebærer blant annet at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig, samt at det anbefales at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes. Dette er tiltak som påvirker reisemønsteret i hele vårt konsern, og i kollektivbransjen for øvrig. Antall passasjerer med kollektivtrafikken i Norge ble nesten halvert under pandemien i 2020, og nedgangen i 2021 ser ut til å bli like stor, viser rapporten «Vil covid-19 pandemien gi en langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?» laget av rådgivingsselskapet Stakeholder AS på oppdrag fra NHO Transport. Den tredje bølgen påvirker også i stor grad land som Norge normalt har mange tilreisende turister fra, og det er fortsatt uavklart hvilke retningslinjer som vil gjelde for ut- og innreise til sommeren.

Vi forholder oss til myndighetenes tiltak, og slik som koronasituasjonen er nå, ser vi ikke at det er et stort nok reisebehov til at det er forsvarlig å starte opp sambandet. Vi følger situasjonen fra dag til dag, og vår ambisjon har hele tiden vært å starte opp igjen sambandet når vaksineringen får sin effekt og hele samfunnet forhåpentligvis kan vende tilbake til en mer normalisert hverdag med et normalisert reisemønster.

På tross av den alvorlige og uavklarte situasjonen som hele samfunnet fortsatt befinner seg i, har vi et mål om å starte opp Lauvvik–Oanes-sambandet i juni. Vi vil komme tilbake med mer detaljer vedrørende oppstarten.

Markedsundersøkelse

Vi har den siste tiden gjennomført en markedsundersøkelse for Lauvvik–Oanes-sambandet. Undersøkelsen er nå avsluttet, og vi takker alle som har deltatt. Vi har trukket tre vinnere av en premie blant respondentene, og disse vil bli kontaktet.