Krav med vedlagt dokumentasjon kan sendes til post.sjo@boreal.no, så vil de bli behandlet fortløpende.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene denne situasjonen har medført for våre kunder.