– Boreal Sjø har jobbet intenst og målrettet med å utbedre og oppgradere fartøyets systemer. Vi har hatt et godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, klasseselskapet DNV og leverandører i denne prosessen, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

Det er blitt utført omfattende feilsøking og oppgradering av fartøyets avanserte datasystemer. Tekniske komponenter er også byttet ut.

Det har blitt utført svært gjennomgående testing, og «Karlsøyfjord» fremstår som et veldig godt vedlikeholdt og trygt fartøy.

Boreal har også utarbeidet nye gode prosedyrer for fartøyet som er kvalitetssikret og testet.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.