Ansatte som har spørsmål eller lurer på noe når det kommer til arbeidssituasjonen, skal fortrinnsvis ta dette med sin leder. I tillegg har vi nå opprettet en egen epostadresse pr selskap som ansatte kan benytte i forbindelse med personalrelaterte spørsmål. Epostadressene er som følger:

Vi vil gjøre så godt vi kan med å besvare henvendelsene. Det må allikevel regnes med en viss behandlingstid.