Boreal har intensivert det daglige renholdet på alle våre busser, båter og trikker for å redusere smittefaren fra koronaviruset. Vask av alle kontaktflater får høyeste prioritet. Renhold av våre kontorer, kantiner og fellesområder intensiveres også. Vi gjennomgår vår hygienerutiner, og oppdaterer disse ved behov.

Vi ber alle våre ansatte følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å forebygge smitte:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Hold minst én meters avstand til personer som hoster
  • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene
  • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i luften
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig
  • Finn alternativer til håndhilsning og klemming

Vi oppfordrer også våre reisende til å følge disse retningslinjene for forebygging av smitte.

Se også Folkehelseinstituttets veiledning på www.fhi.no.