Boreal har intensivert det daglige renholdet på alle våre busser, båter og trikker for å redusere smittefaren fra koronaviruset. Vask av alle kontaktflater får høyeste prioritet. Renhold av våre kontorer, kantiner og fellesområder intensiveres også. Vi gjennomgår vår hygienerutiner, og oppdaterer disse ved behov.

Vi ber alle våre ansatte følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å forebygge smitte:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Hold minst én meters avstand til personer som hoster
  • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene
  • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i luften
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig
  • Finn alternativer til håndhilsning og klemming

Vi oppfordrer også våre reisende til å følge disse retningslinjene for forebygging av smitte.

Se også Folkehelseinstituttets veiledning på www.fhi.no.

Reise- og møtevirksomhet

Fysiske møter, kurs o.l. som ikke er kritiske for driftsgjennomføringen, skal inntil videre enten gjennomføres per video/telefon, utsettes eller kanselleres. Ved tvil om hva som er kritisk eller ikke-kritisk, skal avklaring gjøres med leder.  Boreal har godt utbygde fasiliteter for gjennomføring av videomøter, og ytterligere oppgraderinger av videosystemet er nå iverksatt.

Kun reiser som er kritiske for driftsgjennomføring skal gjennomføres. Alle reiser til utland stoppes. Besøk fra utland stoppes også. Eventuelle unntak fra dette skal avklares med daglig leder.

Slik situasjonen er nå fraråder vi også alle å dra på private reiser til utlandet, og ber alle om å følge dette rådet.

Mistanke om smitte

Ansatte som er utsatt for smitte og har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet, må ta kontakt med sin fastlege eller ringe legevakten på tlf. 116117. I tilfeller hvor ansatte ikke får tak i lege eller legevakt, kan Boreals bedriftshelsetjeneste kontaktes. Dette må i så tilfelle avtales og gjøres av HR-leder i selskapet den ansatte jobber i. 

Ansatte som har spørsmål eller lurer på noe, skal fortrinnsvis ta kontakt med sin leder. HR-HMSK-ledere i hvert selskap vil være sentralt kontaktpunkt med hensyn til situasjonen. 

 

Kjetil Førsvoll

Konsernleder, Boreal