Vi viser til tiltakene som myndighetene iverksatte i går for å hindre spredningen av koronaviruset. Statsministeren og helseministeren var tydelige på kollektivtransport er en samfunnskritisk tjeneste som skal opprettholdes. Dette betyr at alle medarbeidere i Boreal skal møte på jobb som planlagt så lenge det ikke er gitt beskjed om noe annet.

Myndighetene har besluttet at barnehager og skoler skal sørge for tilbud til barn av foreldre som jobber i transportsektoren slik at disse kan gå på jobb. Dette gjelder da ansatte i Boreal som har barn i barnehage og barneskole som nå er hjemme som følge av stengt barnehage/skole. Dersom en annen person med omsorgsrett uten samfunnskritisk funksjon kan ta seg av barnet, skal denne gjøre det.  

Annet gyldig fravær skal meldes nærmeste leder på vanlig måte. Dette gjelder også ved sykefravær. 

Helsedirektoratet påla i går karantene for alle som er på reise i utlandet og alle som har vært på reise i utlandet siden 27. februar 2020. Bussjåfører, mannskap og nøkkelpersonell er allikevel unntatt denne bestemmelsen for å sikre at kollektivtilbudet opprettholdes. Alle ansatte i Boreal faller inn under disse kategoriene, og er derfor unntatt karantenebestemmelse og skal møte på jobb som vanlig så lenge ikke noe annet blir sagt. 

Merk: Karantene- /isolasjonsbestemmelsene som gjelder ved sykdom og smitte gjelder fortsatt alle ansatte.

Kjetil Førsvoll

konsernleder, Boreal