Boreal ble søndag 8. november varslet av lokale helsemyndigheter om ett bekreftet og ett mistenkt tilfelle av covid-19 hos passasjerer som reiste med «Husøy» på strekningen Træna–Stokkvågen, 4.-8. november.

Hele besetningen ble for sikkerhets skyld satt i karantene og testet for covid-19. Mandag kveld ble det klart at ingen har fått påvist smitte.

Kontaktflater på «Husøy» er blitt desinfisert, og fartøyet er satt i drift igjen.

Boreal følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og vi er svært opptatt av at disse følges av våre medarbeidere. Vi vurderer fortløpende situasjonen, og justerer våre tiltak opp mot anbefalinger fra øvrige helsemyndigheter og offentlige pålegg.

Som et ledd i tiltakene mot å begrense smitte av koronaviruset har vi intensivert innvendig vask av våre fartøy, med spesielt fokus på alle kontaktflater.

Vi oppfordrer våre reisende til å ta hensyn til medpassasjerene og følge rådene fra helsemyndighetene.

Informasjon fra kommuneoverlegen i Lurøy:

FHI anser risikoen for smitteoverføring til andre reisende for liten, men ber alle passasjerer på de aktuelle seilingene om å følge med på egen helsetilstand, og gå i karantene og kontakte lege hvis symptomer oppstår. De som identifiseres som nærkontakter og skal gå i karantene blir kontaktet direkte av kommuneoverlegen.